Pel bom Jehovu – nove pesmi

Uživajte v novih pesmih, ki so namenjene hvaljenju in čaščenju Boga Jehova. Prenesite glasbo in besedilo teh lepih pesmi, tako da jih boste lahko vadili.

PESEM 136

Kraljestvo vlada že – pride naj!

Veličastna pesem, ki slavi Boga Jehova, s tem da opeva Kraljestvo, ki mu vlada Kristus Jezus.

PESEM 137

Daj moči nam, da pogumno oznanjamo

Zapojte to pesem, v kateri prosimo Boga Jehova, naj nam da moči, da bi pogumno pričevali za njegovo ime.

PESEM 138

Jehova ti je ime

Hvalite Jehovovo preslavno ime, tako da bodo vsi ljudje vedeli, da je Najvišji v vsem vesolju.

PESEM 139

Učimo jih, da neomajni bi bili

Prošnja, v kateri Boga Jehova prosimo za zaščito in pomoč, da bi mu zvesto služili in prejeli življenje.

PESEM 140

Življenje pionirja

Ta pesem govori o tem, kako zvestovdano ljubimo Jehova in kakšno veselje nam prinaša nagrajujoče delo in takšno življenje.

PESEM 141

Iščimo prijatelje miru

Spodbudna in vesela pesem o naši ljubezni do ljudi in našem marljivem iskanju Božjih dragocenih ovc.

PESEM 142

Oznanjujmo vsakršnim ljudem

Pesem o Jehovovi dobroti in naši nalogi, da vabimo vsakršne ljudi, da postanejo Božji prijatelji.

PESEM 143

Luč v temačnem svetu

To sporočilo luči sije vse močneje in prinaša upanje.

PESEM 144

Življenje lahko rešimo

Božje sporočilo moramo oznaniti, dokler je še čas.

PESEM 145

Pripravljen za oznanjevanje

Res bi najraje doma ostali, vendar lahko dobimo moč, potrebno za vztrajanje.

PESEM 146

Kdor za njih kaj stori, to zame stori

Za Jezusa je vse, kar iz ljubezni storimo za njegove maziljene brate, enako, kakor če bi storili zanj.

PESEM 147

Posebna lastnina

Jehovu so zelo pri srcu njegovi z duhom maziljeni sinovi in z veseljem delajo, kar On želi.

PESEM 148

S Sinom dragim si odkupil nas

Zahvalimo se Jehovu za najbolj dragoceno darilo, ki je bilo kdaj dano. To darilo daje upanje vsem ljudem.

PESEM 149

Hvaležni za odkupnino

Jezusova voljna žrtev je največje darilo, ki nam ga je Jehova dal iz ljubezni, in zanjo mu bomo večno hvaležni.

PESEM 150

Razdajajmo se

S to pesmijo lahko izrazimo svojo srčno željo, da bi služili Jehovu, kjer koli nas želi uporabiti.

PESEM 151

Razodetje Božjih sinov

Željno pričakujemo dan, ko bo Jehova obudil vse Kristusove brate v nebesa, da bodo skupaj s Kristusom premagali sovražnike in se veselili nagrade.

PESEM 152

Naša moč si, naš up, ti zaupamo

Ko nas zaradi življenjskih skrbi preplavi strah, pri Bogu najdemo moč, upanje in zaupanje.

PESEM 153

Res najbolj srečen si

Kako se počutimo, ko storimo vse, da bi poiskali vredne?

PESEM 154

Zdržali bomo

Ta pesem nam lahko pomaga v stiskah zdržati in zvesto služiti Jehovu.