Preskoči na vsebino

Informacije o naših prostorih in ogledih

Prisrčno vas vabimo, da si ogledate naše pisarniške prostore in tiskarne. Poiščite naslove naših prostorov in urnike ogledov.

Združene države Amerike

Rezervacija ogleda

Ali morate pred ogledom oddati rezervacijo? Da. Ker želimo preprečiti gnečo in zagotoviti, da bo vsak imel od ogleda kar največ, je pomembno, da vsi, ki želijo obiskati Patterson, Wallkill ali Warwick, ne glede na velikost skupine vnaprej rezervirajo ogled. Za vsako lokacijo, ki jo nameravate obiskati, uporabite eno od spodnjih povezav za rezervacijo ogleda.

Ali lahko pridete na ogled tudi brez rezervacije? Brez rezervacije vam morda ne bomo mogli omogočiti ogleda. Muzeji v Warwicku so zasnovani tako, da lahko vsak dan sprejmejo le omejeno število obiskovalcev.

Koliko prej naj bi prišli na ogled? Priporočamo vam, da pridete največ eno uro pred časom, ki ste ga izbrali z rezervacijo. Tako se bo preprečila gneča na parkiriščih in v avlah.

Koliko lokacij naj bi si ogledali v enem dnevu? V enem dnevu si je težko ogledati več kot dve lokaciji.

Skupine manj kot 20 oseb

Skupine 20 oseb ali več

Po spletu oddajte prošnjo za skupinski ogled našega kompleksa v Pattersonu, Wallkillu ali Warwicku.

Odpoved ogleda

Če želite odpovedati rezervacijo ogleda ali preklicati prošnjo za skupinski ogled, uporabite obrazec na spletu.

Warwick

1 Kings Dr.

TUXEDO PARK NY 10987

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

+1 845 524 30 00

Ogledi

Ogledi kompleksa v Warwicku se bodo začeli v ponedeljek, 3. aprila 2017. Preden boste organizirali potovanje, prosimo, po spletu oddajte rezervacijo za ogled.

Od ponedeljka do petka

8.00–16.00

(Samostojni ogled razstav)

8.00–11.00 in 13.00–16.00

Trajanje ogleda: 20 minut

(Vodeni ogled)

Zanimivosti

Samostojni ogled razstav

  1. Sveto pismo in Božje ime. Na tej razstavi so na ogled redki primerki prevodov Svetega pisma. Poudarek je na tem, kako se je Božje ime ohranilo v Svetem pismu kljub prizadevanjem, da bi ga iz njega odstranili. Občasno so razstavljeni tudi drugi redki primerki prevodov Svetega pisma in predmeti, povezani s to knjigo.

  2. Ljudstvo za Jehovovo ime. Na tej razstavi je vizualno predstavljena duhovna dediščina Jehovovih prič skozi čas. Predmeti, slikovno gradivo in osebne pripovedi pokažejo, kako je Jehova postopoma vodil, učil in organiziral svoje ljudstvo, da je lahko izpolnjevalo njegovo voljo.

  3. Svetovno središče – dejavna vera. Ta interaktivna razstava pojasnjuje delo odborov Vodstvenega organa in to, kako pomagajo Jehovovim pričam upoštevati svetopisemske smernice glede shodov, pridobivanja učencev, uživanja duhovne hrane in medsebojnega izkazovanja ljubezni.

Vodeni ogled

To je ogled nekaterih delov pisarniško-storitvenega objekta in posesti v Warwicku.

Prenesite si informativno zloženko.

Patterson

100 Watchtower Dr. (2891 Route 22)

PATTERSON NY 12563

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

+1 845 306 10 00

Ogledi

Preden boste organizirali potovanje, prosimo, po spletu oddajte rezervacijo za ogled.

Od ponedeljka do petka

8.00–11.00 in 13.00–16.00

Trajanje ogleda: 2 uri

Zanimivosti

Tukaj pripravljajo slikovno gradivo za naše publikacije ter avdio- in videoposnetke. Del ogleda je tudi predstavitev biblijskih šol, ki potekajo v tem središču.

Prenesite si informativno zloženko.

Wallkill

900 Red Mills Rd.

WALLKILL NY 12589

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

+1 845 744 60 00

Ogledi

Preden boste organizirali potovanje, prosimo, po spletu oddajte rezervacijo za ogled.

Od ponedeljka do petka

8.00–11.00 in 13.00–16.00

Trajanje ogleda: 2 uri

Zanimivosti

Tukaj letno natisnejo več kot 25 milijonov izvodov biblijske literature. Literaturo v več kot 360 jezikih odpošiljajo podružnicam po vsem svetu ter več kot 15.000 občinam Jehovovih prič v Združenih državah, Kanadi in na otokih v Karibskem morju.

Prenesite si informativno zloženko.