Ne, nismo. Jehovove priče smo kristjani, ki svoje verovanje temeljimo na Svetem pismu. Res je, da nekatere vere učijo, da je zbiranje Judov v Palestini povezano s svetopisemsko prerokbo, vendar Jehovove priče nismo tega mnenja. Ne verjamemo, da je bil ta razvoj političnih dogodkov napovedan v Svetem pismu. Pravzaprav ta knjiga ne izpostavlja nobene človeške vladavine oziroma ne povzdiguje ene etnične skupine ali naroda nad druge. V Stražnem stolpu, uradni reviji Jehovovih prič, je jasno pisalo, da »ni nobenega svetopisemskega temelja za politični sionizem«.

Encyclopædia Britannica sionizem označuje kot »judovsko nacionalistično gibanje s ciljem, da se ustanovi in podpira judovska nacionalna država v Palestini«. To gibanje je tako verskega kot tudi političnega izvora. Za Jehovove priče sionizem ni verski nauk in ga ne zagovarjamo. Poleg tega smo popolnoma nevtralni glede političnega sionizma.

Organizacija Jehovovih prič je popolnoma verska in ne zagovarja nobene politične ureditve, tudi sionizma ne. Politična nevtralnost Jehovovih prič je podprta s trdnimi dokazi. V nekaterih deželah Priče raje prenašajo hudo preganjanje, kakor da bi popustili v nevtralnosti. Prepričani smo, da lahko samo Božje nebeško kraljestvo zemlji prinese trajni mir. Tega ne more doseči nobena človeška vladavina ali gibanje.

Osnovni nauk verovanja Jehovovih prič, in to ne glede na to, kje živimo, je poslušnost zakonom posvetnih vladavin. Tem oblastem se ne upiramo in ne sodelujemo v oboroženih spopadih.