Preskoči na vsebino

Kako Jehovove priče gledajo na razvezo?

Kako Jehovove priče gledajo na razvezo?

Jehovove priče se držimo tega, kar pravi Sveto pismo o zakonski zvezi in razvezi. Bog je zasnoval zakonsko zvezo kot trajno skupnost moškega in ženske. Glede na Sveto pismo je edini razlog za razvezo nečistovanje oziroma spolna nemorala. (Matej 19:5, 6, 9)

Ali Jehovove priče pomagajo parom, ki imajo težave v zakonu?

Da, in to na različne načine:

  • Po publikacijah. V naših publikacijah redno izhaja gradivo, ki lahko okrepi vezi med zakoncema, tudi kadar na videz ni več pomoči. Kot primer tega si lahko pogledate članke »Kako ohraniti predanost zakonu«, »Kako odpustiti« in »Kako povrniti izgubljeno zaupanje«.

  • Po shodih. Na naših občinskih shodih, zborih in zborovanjih razpravljamo o uporabnih svetopisemskih smernicah za zakonsko življenje.

  • Po starešinah. Starešine v naših občinah so poročenim parom na voljo za osebno pomoč in usmerjajo njihovo pozornost na svetopisemske odlomke, kot je Efežanom 5:22–25.

Ali je odobritev s strani občinskih starešin pogoj, da se lahko Priča razveže?

Ne. Tudi kadar se starešine prosi, da pomagajo pri zakonskih težavah, niso pooblaščeni, da zakoncema povejo, kaj naj naredita. (Galačanom 6:5) Toda nekdo, ki se odloči razvezati, ne da bi za to imel svetopisemske razloge, glede na Sveto pismo ni prost za ponovno poroko. (1. Timoteju 3:1, 5, 12)

Kako Jehovove priče gledajo na ločitev?

Sveto pismo spodbuja moža in ženo, naj ostaneta skupaj, tudi če stanje v njunem zakonu ni idealno. (1. Korinčanom 7:10–16) Veliko problemov je mogoče rešiti z iskreno molitvijo, upoštevanjem svetopisemskih načel in izkazovanjem ljubezni. (1. Korinčanom 13:4–8; Galačanom 5:22)

Ne glede na to se v ekstremnih okoliščinah, kot so na primer spodaj omenjene, nekateri kristjani odločijo, da pričnejo živeti ločeno od zakonca:

  • Namerno zanemarjanje odgovornosti v zvezi s preživljanjem. (1. Timoteju 5:8)

  • Huda fizična zloraba. (Psalm 11:5)

  • Popolno onemogočanje duhovnega življenja. Na primer, Pričo mogoče skuša njen zakonec prisiliti, da tako ali drugače prekrši katero od Božjih zapovedi, zato se Priča morda odloči, da je ločeno življenje edini način, da upošteva zapoved: »Pokorni moramo biti Bogu, ne pa ljudem.« (Apostolska dela 5:29)