Preskoči na vsebino

Zakaj so Jehovove priče politično nevtralne?

Zakaj so Jehovove priče politično nevtralne?

Jehovove priče smo politično nevtralne iz verskih razlogov, ki temeljijo na tem, kar uči Sveto pismo. Ne lobiramo oziroma vplivamo na druge, da bi dosegli svoje cilje, ne volimo političnih strank ali kandidatov, se ne potegujemo za položaje v vladi in ne sodelujemo v prizadevanjih za spremembo oblasti. Verjamemo, da za naše stališče obstajajo tehtni svetopisemski razlogi.

  • Posnemamo Jezusa, ki je zavrnil politično funkcijo. (Janez 6:15) Svoje učence je učil, naj ne bodo »del sveta«, in jim dal jasno vedeti, da se v političnih zadevah ne bi smeli postaviti na nobeno stran. (Janez 17:14, 16; 18:36; Marko 12:13–17)

  • Zvesti smo Božjemu kraljestvu, o katerem je govoril Jezus, ko je rekel: »Ta dobra novica o kraljestvu se bo oznanjala po vsej naseljeni zemlji.« (Matej 24:14) Ker smo predstavniki Božjega kraljestva in pooblaščeni, da razglašamo njegov prihod, smo nevtralni v političnih zadevah vseh držav, tudi tistih, v katerih živimo. (2. Korinčanom 5:20; Efežanom 6:20)

  • Ker smo nevtralni, se lahko o dobri novici o Božjem kraljestvu pogovarjamo brez zadržkov z ljudmi vseh političnih prepričanj. Želimo, da bi bilo iz naših besed in dejanj razvidno, da verjamemo, da bo Božje kraljestvo rešilo svetovne probleme. (Psalm 56:11)

  • Ker med nami ni razlik v političnem prepričanju, smo zedinjeni v mednarodno bratovščino. (Kološanom 3:14; 1. Petrovo 2:17) V nasprotju z nami religije, ki se vmešavajo v politiko, razdvajajo svoje člane. (1. Korinčanom 1:10)

Spoštovanje oblasti. Čeprav ne sodelujemo v politiki, spoštujemo oblast, pod katero živimo. To je v skladu s svetopisemsko zapovedjo: »Naj bo vsaka duša podrejena višjim oblastem.« (Rimljanom 13:1) Upoštevamo zakone, plačujemo davke in sodelujemo z vlado, ko si prizadeva za blaginjo svojih državljanov. Ne sodelujemo v poskusih strmoglavljenja vlade, ampak upoštevamo biblijski nasvet, naj molimo za »kralje in vse tiste na visokih položajih«, še posebej takrat, ko sprejemajo odločitve, ki bi lahko vplivale na našo svobodo pri bogočastju. (1. Timoteju 2:1, 2)

Poleg tega spoštujemo pravico drugih, da se glede političnih zadev sami odločajo. Tako ne oviramo volitev niti ne skušamo vplivati na tiste, ki se odločijo voliti.

Ali je naša nevtralnost nekaj novega? Ne. Apostoli in drugi kristjani v prvem stoletju so imeli enako stališče do posvetnih oblasti. V knjigi Beyond Good Intentions piše: »Čeprav so bili zgodnji kristjani mnenja, da so dolžni spoštovati vladajoče oblasti, pa po drugi strani niso soglašali s sodelovanjem v političnih zadevah.« Glede prvih kristjanov podobno piše v knjigi On the Road to Civilization: »Na političnih položajih jih ni bilo najti.«

Ali naša politična nevtralnost ogroža državno varnost? Ne. Posvetnim oblastem se ni treba bati Jehovovih prič, saj smo miroljubni državljani. Razmislite, kaj je glede naše politične nevtralnosti pisalo v poročilu ukrajinske akademije znanosti leta 2001: »Nekateri danes morda niso naklonjeni takšnemu stališču Jehovovih prič; to [stališče] je bil poglavitni razlog, zaradi katerega sta jih v preteklosti obtoževala totalitarni nacistični in komunistični režim.« Vendar so bili Priče celo med sovjetskim zatiranjem »poslušni državnim zakonom. Pošteno in nesebično so delali na zadružnih kmetijah in v industrijskih obratih ter nikoli niso ogrožali komunističnega režima.« Podobno tudi danes, kot sklene poročilo, verovanje in navade Jehovovih prič ne »ogrožajo varnosti in celovitosti nobene države«.