Preskoči na vsebino

Koliko Jehovovih prič je po vsem svetu?

Koliko Jehovovih prič je po vsem svetu?

Poročilo za 2020

Število Jehovovih prič po vsem svetu

8,695.808

Število krščanskih občin

120.387

Število dežel, v katerih oznanjujejo Jehovove priče

240

Skupno poročilo za leto 2020

Poročilo delovanja po državah in ozemljih 2020

Kako ugotavljate število Jehovovih prič?

Med Jehovove priče štejemo samo tiste, ki vsak mesec oznanjujejo dobro novico o Božjem kraljestvu. (Matej 24:14) Sem spadajo tisti, ki so krščeni kot Priče, pa tudi tisti, ki to še niso, vendar pa ustrezajo pogojem za oznanjevanje.

Ali mora posameznik, da bi bil Priča, prispevati kaj denarja?

Ne. Prispevki ne odločajo o tem, ali je kdo štet za Pričo, niti o tem, ali dobi v naši organizaciji kakšne naloge oziroma prednosti. (Apostolska dela 8:18–20) Pravzaprav se večina sredstev prispeva anonimno. Vsaka Priča daruje svoj čas, energijo in sredstva za vsesvetovno delo. To pa seveda stori po lastni želji in glede na lastne okoliščine. (2. Korinčanom 9:7)

Kako veste, koliko dejavnih oznanjevalcev imate?

Priče vsak mesec v svoji krajevni občini oddajo poročilo o oznanjevanju. To poročilo je prostovoljno.

Občina zbere vsa poročila in nato lokalnemu podružničnemu uradu pošlje skupno poročilo. Podružnični uradi pa vsa zbrana skupna poročila za vsako državo ali področje pošljejo v naše svetovno središče.

Na koncu vsakega službenega leta * se določi najvišje število Prič za vsako deželo v tistem letu. Seštevek števil pa pokaže, koliko je Prič po vsem svetu. Podrobna poročila za vsako državo so objavljena na našem spletnem mestu v razdelku Po svetu. Ta poročila nas spodbudijo, tako kot so podobna poročila spodbudila zgodnje kristjane. (Apostolska dela 2:41; 4:4; 15:3)

Ali štejete tudi tiste, ki so del vaše organizacije, vendar ne oznanjujejo?

Takšnih posameznikov ne vključimo v število Prič, so pa dobrodošli v naših občinah. Večina takšnih obišče slovesnost v spomin na Kristusovo smrt, zato se njihovo število okvirno določi glede na razmerje med številom navzočih na tej slovesnosti in številom Prič. Leta 2020 je bilo število prisotnih na spominski slovesnosti 17,844.773.

Številni, ki ne obiskujejo naših verskih shodov, imajo koristi od brezplačnih svetopisemskih tečajev, ki jih vodimo na njihovih domovih. Leta 2020 smo vsak mesec vodili povprečno 7,705.765 svetopisemskih tečajev. In nekateri tečaji so potekali z več posamezniki hkrati.

Zakaj je število Prič po podatkih statističnega urada višje od števila v vašem poročilu?

Državni statistični uradi pogosto določajo svoja števila tako, da ljudi prosijo, naj povedo, kateri religiji pripadajo. Na primer, Ameriški statistični urad pravi, da s svojimi anketami »skuša ugotoviti, ali se imajo anketiranci za pripadnike katere od verskih skupnosti«, in dodaja, da so rezultati anket »bolj subjektivne kot objektivne narave«. Nasprotno pa naša organizacija za Jehovove priče šteje tiste, ki oznanjujejo ljudem in oddajajo poročila o oznanjevanju, ne pa tudi tistih, ki zgolj pravijo, da so Priče.

^ odst. 5 Službeno leto poteka od 1. septembra do 31. avgusta v naslednjem koledarskem letu. Na primer, službeno leto 2015 je potekalo od 1. septembra 2014 do 31. avgusta 2015.