Preskoči na vsebino

Kako Jehovove priče gledajo na izobraževanje?

Naš pogled na izobraževanje temelji na načelih iz Svetega pisma. Vsaka Priča se na podlagi svoje svetopisemsko šolane vesti odloča, kako bo udejanjala Božja načela, kot so ta v nadaljevanju. *

 Izobraževanje je pomembno

Izobraževanje pomaga posamezniku razvijati praktično »modrost in premišljenost«, lastnosti, ki sta v Svetem pismu zelo cenjeni. (Pregovori 2:10, 11; 3:21, 22) Poleg tega je Jezus svojim sledilcem naročil, naj druge učijo o tem, kar so slišali od njega. (Matej 28:19, 20) Zato tudi mi svojim članom pomagamo in jih spodbujamo, naj si pridobijo splošno izobrazbo, da bi znali dobro brati, pisati in komunicirati. * Prav tako jih spodbujamo, naj si pridobijo znanje o drugih religijah in kulturah. (1. Korinčanom 9:20–22; 1. Timoteju 4:13)

Tudi vlade se zavedajo, kako pomembna je izobrazba, in od mladih pogosto zahtevajo, da si pridobijo osnovnošolsko in srednješolsko izobrazbo. Takšne zakone upoštevamo, saj želimo ubogati svetopisemsko zapoved »Naj bo vsaka duša podrejena višjim oblastem« oziroma vladam. (Rimljanom 13:1) Poleg tega svoje otroke spodbujamo, naj se v šoli pridno učijo ter dajo vse od sebe in ne naredijo samo tega, kar se od njih zahteva. * Glede tega v Božji Besedi piše: »Kar koli že delate, delajte iz srca, kot da delate za Gospoda, ne za ljudi.« (Kološanom 3:23, Slovenski standardni prevod)

Izobrazba nam pomaga, da poskrbimo za svojo družino. V Svetem pismu piše: »Če kdo ne skrbi za svoje, še zlasti pa za domače, je zatajil vero in je hujši od nevernika.« (1. Timoteju 5:8) Posvetna izobrazba nam pomaga izpolniti sveto dolžnost, da poskrbimo za svojo družino. The World Book Encyclopedia navaja, da je glavni namen izobrazbe to, da »ljudem pomaga, da postanejo koristni člani družbe, [...] kot delavci v gospodarstvu«. V primerjavi s človekom, ki nima spretnosti in osnovne izobrazbe, bo spreten in dobro izobražen posameznik lažje dobil in obdržal službo ter tako poskrbel za družino. (Pregovori 22:29)

Starši za svoje otroke poskrbijo tudi tako, da jih pripravijo za čas, ko bodo odrasli. Formalna izobrazba lahko pri tem igra neprecenljivo vlogo. (2. Korinčanom 12:14) Starše spodbujamo, da otrokom priskrbijo formalno izobrazbo, tudi če živijo tam, kjer izobraževanje ni brezplačno, je težko dosegljivo ali je v nasprotju s kulturnimi normami. * Za starše imamo tudi praktične predloge, kako lahko sodelujejo pri izobraževanju svojih otrok. *

 Na izobraževanje bi morali gledati objektivno

Skrbno preiščemo možnosti posvetnega izobraževanja. V Svetem pismu piše: »Neizkušeni verjame vsaki besedi, ostroumni pa pazi na svoje korake.« (Pregovori 14:15) To načelo upoštevamo tako, da skrbno preiščemo, katere možnosti dodatnega izobraževanja (izobraževanja po srednji šoli) so na voljo, ter pri tem upoštevamo, kakšni so stroški in koristi. Na primer: pogosto si lahko posameznik s poklicnim usposabljanjem v sorazmerno kratkem času pridobi dobro izobrazbo.

Duhovno izobraževanje je koristnejše od posvetnega. V nasprotju s posvetno izobrazbo nam duhovna izobrazba, ki temelji na Svetem pismu, pomaga pridobiti si spoznanje o Bogu, ki rešuje življenja. (Janez 17:3) Z duhovno izobrazbo si lahko pridobimo tudi moralne vrednote – »pravičnost, pravico in poštenost, celotno pot dobrega«. (Pregovori 2:9) Apostol Pavel je imel izobrazbo, podobno današnji univerzitetni izobrazbi, vendar je priznal »neprekosljivo vrednost spoznanja o Kristusu Jezusu«. (Filipljanom 3:8; Apostolska dela 22:3) Tudi danes so mnoge Jehovove priče visoko izobražene, vendar so prepričane, da je duhovna izobrazba koristnejša. *

Z duhovno izobrazbo si lahko pridobimo dobre moralne vrednote.

 Visokošolsko izobraževanje lahko škodi v moralnem in duhovnem pogledu

Neki svetopisemski pregovor pravi: »Ostroumen človek opazi húdo in se skrije.« (Pregovori 22:3) Jehovove priče menimo, da je lahko okolje na nekaterih univerzah ali podobnih visokošolskih ustanovah škodljivo v moralnem in duhovnem pogledu. Zato Jehovove priče takšnemu okolju nočemo izpostavljati niti sebe niti svojih otrok. Menimo, da se na visokošolskih ustanovah pogosto širijo napačna prepričanja, ki so navedena v nadaljevanju.

 • Zmota: Denar prinaša srečo in varnost.

  Na visokošolsko izobrazbo se pogosto gleda kot na najboljšo pot do dobro plačane službe, zato vedno več študentov obiskuje univerze predvsem z namenom, da bi zaslužili več denarja. Nekateri upajo, da jim bo denar prinesel srečo in varnost, toda Sveto pismo razkriva, da je takšno razmišljanje nesmiselno. (Pridigar 5:10) Kar je še pomembnejše, Sveto pismo uči, da je »ljubezen do denarja [...] korenina najrazličnejših škodljivih reči« in pogosto vodi do izgube vere. (1. Timoteju 6:10) Jehovove priče si močno prizadevamo, da se ne bi ujele v past »varljive moči bogastva«. (Matej 13:22)

 • Zmota: Posameznik bi si moral prizadevati za ugled in družbeni položaj, ki ju lahko zagotovi visokošolsko izobraževanje.

  Nika Gilauri, nekdanji predsednik vlade v Gruziji, je glede splošnega stališča v svoji domovini zapisal: »Univerzitetna izobrazba je v Gruziji skorajda obvezna za pridobitev statusnega simbola. [...] Mladi, ki niso imeli takšne izobrazbe, so bili [v preteklosti] sramota za svojo družino.« * V nasprotju s tem pa Sveto pismo svari pred iskanjem ugleda v tem svetu. Jezus je takratnim verskim voditeljem, ki so iskali slavo, rekel: »Le kako morete verovati, ko pa sprejemate slavo drug od drugega?« (Janez 5:44) V univerzitetnem okolju lahko posameznik postane ošaben, in to Bog sovraži. (Pregovori 6:16, 17; 1. Petrovo 5:5)

 • Zmota: Vsak posameznik naj bi si sam določil, kaj je prav in kaj narobe.

  Jehovove priče se glede tega, kaj je prav in kaj narobe, ravnamo po Božjih merilih. (Izaija 5:20) Toda glede na članek, ki je bil objavljen v Journal of Alcohol and Drug Education, pritisk vrstnikov na univerzah mnoge navede na to, da »sprejemajo odločitve, ki so v nasprotju z njihovim že ustvarjenim mnenjem o tem, kaj je prav in kaj narobe«. * Ta ugotovitev je v skladu s svetopisemskim načelom, ki se glasi: »Slaba družba pokvari dobre navade.« (1. Korinčanom 15:33) V univerzitetnem okolju so pijančevanje, zloraba drog in zunajzakonska spolnost – dejanja, ki jih Bog obsoja – pogosto nekaj običajnega in k takšnemu vedenju se tam celo spodbuja. (1. Korinčanom 6:9, 10; 2. Korinčanom 7:1)

 • Zmota: Z visokošolsko izobrazbo lahko največ naredimo za to, da bi bil svet boljši.

  Zavedamo se, da se mnogi ne odločijo za visokošolsko izobrazbo za to, da bi si pridobili bogastvo in ugled ali da bi uživali v prepovedanih užitkih, temveč da bi izboljšali sebe in svet. To so plemeniti cilji, vendar smo Jehovove priče izbrale drugačno pot. Tako kot Jezus verjamemo, da je edino upanje za boljši svet Božje kraljestvo. (Matej 6:9, 10) Toda medtem ko čakamo, da bo Božje kraljestvo rešilo svetovne težave, nismo pasivni. Posnemamo Jezusa in po vsej zemlji razglašamo »to dobro novico o kraljestvu« ter vsako leto pomagamo več stotisoč ljudem, da svoje življenje spremenijo na boljše. * (Matej 24:14)

^ odst. 2 Mladi, ki so Jehovove priče in še živijo pri starših, glede izobraževanja upoštevajo želje staršev, vse dokler te niso v nasprotju z Božjimi zakoni. (Kološanom 3:20)

^ odst. 8 V ta namen smo izdali več kot 11 milijonov izvodov publikacij za opismenjevanje, kot je na primer Apply Yourself to Reading and Writing (Prizadevajte si brati in pisati). Poleg tega po vsem svetu vodimo brezplačne opismenjevalne tečaje v 120 jezikih. Od leta 2003 do leta 2017 smo okoli 70.000 ljudi naučili brati in pisati.

^ odst. 11 Starše na primer spodbujamo, naj svoje sinove in hčere pošljejo v šolo. Glej članek »Ali bi moral moj otrok hoditi v šolo?« v Stražnem stolpu, 15. marec 2003.

^ odst. 14 Glej razdelek »Pogledi na nastanek življenja« na jw.org/sl.

^ odst. 20 Practical Economics: Economic Transformation and Government Reform in Georgia 2004–2012, stran 170.

^ odst. 22 Letnik 61, št. 1, april 2017, stran 72.

^ odst. 24 Primere iz resničnega življenja, iz katerih se vidi moč Božje Besede in sporočila o Kraljestvu, lahko najdeš v razdelku »Biblija spreminja življenja« na jw.org/sl.