Jehovove priče pri preučevanju Svetega pisma uporabljamo različne prevode Biblije. Vendar pa še posebej cenimo Sveto pismo – prevod novi svet, ker je točno in jasno ter se v njem pojavlja Božje ime.

  • Uporaba Božjega imena. Nekateri izdajatelji Svetega pisma nočejo razkriti, kdo je njegov avtor. Na primer, neki svetopisemski prevod navaja imena več kot 70 posameznikov, ki so kakor koli prispevali k njegovemu izidu. Toda v tem istem prevodu Svetega pisma se je popolnoma prezrlo ime avtorja – Boga Jehova!

    Nasprotno je Prevod novi svet Božje ime vrnil na tisoče mest, kjer se pojavlja v izvirnih besedilih, odbor pa, ki je sodeloval pri pripravi tega prevoda, ostaja anonimen.

  • Točnost. Marsikateri prevod biblijskega izvirnega besedila ne prikaže v pravi luči. Neki prevod denimo vrstico iz evangelija po Mateju 7:13 prevaja takole: »Izberite si ozka vrata in vstopite skozi njih. Široka vrata namreč vodijo na široko pot, ki se konča v peklu, po njej pa hodi veliko ljudi.« (Zaživi: Sveto pismo – celotna Nova zaveza) V izvirniku se v tej vrstici uporablja beseda »pokončanje«, ne pa »pekel«. Morda so prevajalci besedo »pekel« uporabili zato, ker so sami verjeli, da so hudobni večno mučeni v peklenskem ognju. Toda Sveto pismo tega ne uči. Zato Prevod novi svet to vrstico prevaja z besedami: »Vstopite skozi tesna vrata, kajti pot, ki vodi v pokončanje, je široka in prostorna in veliko jih hodi po njej.«

  • Jasnost. Dober prevod naj ne bi bil samo točen, ampak tudi jasen – enostaven za razumeti. Razmislite o naslednjem primeru. Krščanski apostol Pavel je v Rimljanom 12:11 uporabil izraz, ki dobesedno pomeni »vretje duha«. V sodobnem jeziku nam ta izraz ne pove ravno veliko. Prevod novi svet pa to vrstico prevaja z besedami »prekipevajte od duha«, kar je razumljivejše.

Toda Prevod novi svet je poleg uporabe Božjega imena, točnosti in jasnosti poseben še v nečem – vsem je na voljo brezplačno. Zato lahko milijoni berejo Sveto pismo v maternem jeziku, tudi tisti, ki si te knjige drugače ne bi mogli privoščiti.