Preskoči na vsebino

Ali lahko posameznik izstopi iz skupnosti Jehovovih prič?

Ali lahko posameznik izstopi iz skupnosti Jehovovih prič?

Da. Posameznik lahko izstopi iz naše skupnosti na dva načina:

  • Z uradno izjavo. Posameznik lahko ustno ali pisno izrazi svojo odločitev, da ne želi več biti Jehovova priča.

  • Z dejanjem. Posameznik lahko stori kaj, s čimer pokaže, da ne želi več pripadati naši svetovni bratovščini. (1. Petrovo 5:9) Denimo, morda se pridruži drugi veri in da jasno vedeti, da je ne namerava zapustiti. (1. Janezovo 2:19)

Kaj, če posameznik neha oznanjevati ali obiskovati vaše shode? Ali gledate na takšnega, kot da je izstopil iz vaše skupnosti?

Ne. Če posamezniku oslabi vera, je to povsem drugače, kakor če bi izstopil iz naše skupnosti oziroma se razdružil. Pogosto je tako, da tisti, ki začasno manj sodelujejo v čaščenju Jehova ali pa povsem nehajo sodelovati, trpijo zaradi malodušja, vendar to še ne pomeni, da so se odrekli svoji veri. Takšnih se ne ogibamo, ampak jim skušamo biti v tolažbo in oporo. (1. Tesaloničanom 5:14; Juda 22) Če takšen posameznik želi pomoč, mu v prvi vrsti duhovno pomagajo starešine v krščanski občini. (Galačanom 6:1; 1. Petrovo 5:1–3)

Vendar starešine nimajo pravice koga siliti ali pritiskati nanj, da bi ostal Jehovova priča. Vera je stvar posameznikove osebne odločitve. (Jozue 24:15) Prepričani smo, da morajo tisti, ki častijo Boga, to delati prostovoljno in iz srca. (Psalm 110:3; Matej 22:37)