Preskoči na vsebino

Kaj je Watch Tower Bible and Tract Society?

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania je neprofitna družba, ustanovljena leta 1884 po zakonih ameriške zvezne države Pensilvanije. Jehovove priče preko te družbe opravljajo svoje svetovno delo, med drugim izdajajo Sveto pismo in na njem temelječe publikacije.

Glede na ustanovno listino je ta družba »verske, izobraževalne in dobrodelne« narave, še zlasti pa je njeno poslanstvo »oznanjevanje in poučevanje evangelija o Božjem kraljestvu pod Kristusom Jezusom«. Nekdo lahko postane član družbe samo, če ga povabijo. Njegovo članstvo ni odvisno od tega, koliko je morda finančno prispeval. Člani in nadzorniki družbe pomagajo Vodstvenemu organu Jehovovih prič.

Sodelovanje pravnih družb

Poleg družbe Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania pa Jehovove priče uporabljajo še mnoge druge pravne družbe v različnih državah. V nazivih nekaterih od teh pravnih družb najdemo bodisi izraz »Watch Tower« bodisi »Watchtower« ali pa kar njun prevod.

Te različne pravne družbe od svoje ustanovitve naprej omogočajo, da veliko dosegamo na naslednjih področjih:

  • Pisanje in založništvo. Izdali smo kakih 220 milijonov Svetih pisem in okoli 40 milijard svetopisemskih publikacij. Naše publikacije so na voljo v več kot 900 jezikih. Spletno mesto jw.org ljudem omogoča, da na spletu brezplačno berejo Sveto pismo v več kot 160 jezikih in poiščejo odgovore na svetopisemska vprašanja, kot na primer »Kaj je Božje kraljestvo?«.

  • Izobraževanje. Organiziramo številne svetopisemske šole. Na primer, od leta 1943 je imelo kakih 9000 Jehovovih prič koristi od intenzivnega izobraževanja v Watchtowerjevi biblijski šoli Gilead, ki jih je pripravilo na misijonarsko delo oziroma na to, da bi utrdili in okrepili naše vsesvetovno delo. Poleg tega ima na milijone ljudi, tudi tisti, ki niso Priče, vsak teden koristi od izobraževanja na naših krščanskih srečanjih. Organiziramo tudi opismenjevalne tečaje in smo izdali učbenik, ki pomaga ljudem, da se naučijo brati in pisati. Ta učbenik je na voljo v 120 jezikih.

  • Dobrodelnost. Tistim, ki jih doletijo katastrofe, priskrbimo humanitarno pomoč, pa naj gre za katastrofe, ki jih zagreši človek (denimo genocid v Ruandi leta 1994), ali pa za naravne katastrofe (denimo potres na Haitiju leta 2010).

Čeprav veliko dela opravimo s pomočjo pravnih družb, pa naše delovanje ni odvisno od njih. Vsak kristjan je sam odgovoren za izpolnjevanje Božje zapovedi, ki pravi, da naj oznanjujemo in poučujemo dobro novico. (Matej 24:14; 28:19, 20) Prepričani smo, da Bog podpira naše delo in da bo še naprej dajal, »da raste«. (1. Korinčanom 3:6, 7)