Ne. Jehovove priče smo kristjani, ampak se nimamo za protestante. Zakaj ne?

Protestantizem je definiran kot »versko gibanje proti Rimskokatoliški cerkvi«. Čeprav je res, da se Jehovove priče ne strinjamo z nauki Katoliške cerkve, pa se kljub temu nimamo za protestante. Razloga sta naslednja:

  1. Številni protestantski nauki so v nasprotju s tem, kar uči Sveto pismo. Na primer, Sveto pismo uči, da je »en Bog«, ne pa da je del Trojice. (1. Timoteju 2:5; Janez 14:28) Poleg tega Biblija ne uči, da Bog hudobne kaznuje v peklu, ampak pravi, da bo njihova kazen večno uničenje. (Psalm 37:9; 2. Tesaloničanom 1:9)

  2. Ne nasprotujemo niti Katoliški cerkvi niti kateri koli drugi verski skupini oziroma jih ne skušamo spremeniti. Ravno nasprotno – enostavno oznanjujemo dobro novico o Božjem kraljestvu in si prizadevamo pomagati ljudem, da bi začeli verjeti vanjo. (Matej 24:14; 28:19, 20) Nočemo spreminjati drugih verskih skupin, ampak želimo iskrene posameznike poučiti o resnici glede Boga in njegove Besede, Biblije. (Kološanom 1:9, 10; 2. Timoteju 2:24, 25)