Na kratko – Sint Eustatius

  • Število prebivalcev: 4020
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 30
  • Število krščanskih občin: 1
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 134