Na kratko – Saipan

  • Število prebivalcev: 48.200
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 217
  • Število krščanskih občin: 3
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 222