Na kratko – Saint Kitts

  • Število prebivalcev: 40.715
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 216
  • Število krščanskih občin: 4
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 188