Na kratko – Saba

  • Število prebivalcev: 1800
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 11
  • Število krščanskih občin: 0
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 164