Na kratko – Rota

  • Število prebivalcev: 2477
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 12
  • Število krščanskih občin: 1
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 206