Na kratko – Madeira

  • Število prebivalcev: 254.368
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 1152
  • Število krščanskih občin: 19
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 221