• Prizren, Kosovo – oznanjevanje dobre novice o Kraljestvu

Na kratko – Kosovo

  • Število prebivalcev: 1,798.506
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 262
  • Število krščanskih občin: 8
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 6865