Na kratko – Chuuk

  • Število prebivalcev: 48.651
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 47
  • Število krščanskih občin: 2
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 1035