Na kratko – Bonaire

  • Število prebivalcev: 26.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 160
  • Število krščanskih občin: 2
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 163