Na kratko – Zambija

  • Število prebivalcev: 16,897.386
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 204.176
  • Število krščanskih občin: 3249
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 83