Na kratko – Mayotte

  • Število prebivalcev: 260.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 177
  • Število krščanskih občin: 3
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 1469