Na kratko – Saint Lucia

  • Število prebivalcev: 164.994
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 819
  • Število krščanskih občin: 11
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 201