Na kratko – Wallis in Futuna

  • Število prebivalcev: 11.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 52
  • Število krščanskih občin: 1
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 212