Na kratko – Deviški otoki, Ameriški

  • Število prebivalcev: 105.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 607
  • Število krščanskih občin: 10
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 173