Na kratko – Deviški otoki, Britanski

  • Število prebivalcev: 32.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 260
  • Število krščanskih občin: 4
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 123