• La Victoria, Venezuela – ponujanje brezplačnega svetopisemskega tečaja na domu

Na kratko – Venezuela

  • Število prebivalcev: 32,560.997
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 148.042
  • Število krščanskih občin: 1801
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 220