Na kratko – Saint Vincent in Grenadine

  • Število prebivalcev: 102.089
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 344
  • Število krščanskih občin: 8
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 297