Na kratko – Uganda

  • Število prebivalcev: 39,049.142
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 8179
  • Število krščanskih občin: 152
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 4774