• Funafuti, Tuvalu – oznanjevanje dobre novice o Kraljestvu ribiču

Na kratko – Tuvalu

  • Število prebivalcev: 11.308
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 88
  • Število krščanskih občin: 1
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 129