Na kratko – Trinidad in Tobago

  • Število prebivalcev: 1,371.824
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 10.030
  • Število krščanskih občin: 127
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 137