• Dili, Vzhodni Timor – ponujanje knjige Kaj Sveto pismo v resnici uči?

Na kratko – Vzhodni Timor

  • Število prebivalcev: 1,324.094
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 366
  • Število krščanskih občin: 5
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 3618