Na kratko – Otoki Turks in Caicos

  • Število prebivalcev: 36.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 338
  • Število krščanskih občin: 6
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 107