Na kratko – Sint Maarten

  • Število prebivalcev: 42.083
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 361
  • Število krščanskih občin: 5
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 117