Na kratko – Sao Tome in Principe

  • Število prebivalcev: 201.025
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 875
  • Število krščanskih občin: 13
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 230