Na kratko – Senegal

  • Število prebivalcev: 16,294.270
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 1369
  • Število krščanskih občin: 29
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 11.902