• Trenta, Slovenija – ponujanje brošure

  • Ptuj, Slovenija – vabljenje sokrajanke na shod v lokalni kraljestveni dvorani

  • Trenta, Slovenija – ponujanje brošure

  • Ptuj, Slovenija – vabljenje sokrajanke na shod v lokalni kraljestveni dvorani

Na kratko – Slovenija

  • Število prebivalcev: 2,075.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 1841
  • Število krščanskih občin: 30
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 1127