• Plantation Square, Sveta Helena – ponujanje brošure Dobra novica od Boga!

Na kratko – Sveta Helena

  • Število prebivalcev: 4074
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 117
  • Število krščanskih občin: 3
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 35