Na kratko – Sudan

  • Število prebivalcev: 41,727.690
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 633
  • Število krščanskih občin: 14
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 65.921