• Palestinska ozemlja, v bližini Betlehema – ponujanje revije Stražni stolp v arabščini

Na kratko – Palestinska ozemlja

  • Število prebivalcev: 4,780.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 68
  • Število krščanskih občin: 2
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 70.294