• Gdansk, stari del mesta, Poljska – ponujanje revije Stražni stolp

Na kratko – Poljska

  • Število prebivalcev: 38,433.558
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 116.299
  • Število krščanskih občin: 1288
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 330