Na kratko – Pakistan

  • Število prebivalcev: 197,015.955
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 1140
  • Število krščanskih občin: 20
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 172.821