Na kratko – Niue

  • Število prebivalcev: 1624
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 22
  • Število krščanskih občin: 1
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 74