Na kratko – Nizozemska

  • Število prebivalcev: 17,218.328
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 29.603
  • Število krščanskih občin: 357
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 582