• Okrožje Kunene, Namibija – oznanjevanje med ljudstvom Himba z brošuro Poslušajte Boga in boste večno živeli v jeziku herero

Na kratko – Namibija

  • Število prebivalcev: 2,599.082
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 2476
  • Število krščanskih občin: 45
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 1050