• George Town, Malezija – oznanjevanje o Božjem kraljestvu

Na kratko – Malezija

  • Število prebivalcev: 32,000.000
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 5350
  • Število krščanskih občin: 118
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 5981