IZDAJATELJSKO DELO

Pomoč slepim v Afriki

Slepi v Malaviju so se zahvalili za svetopisemske publikacije v čičevski braillovi pisavi.