Na kratko – Mauritius

  • Število prebivalcev: 1,266.692
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 1917
  • Število krščanskih občin: 26
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 661