Na kratko – Montserrat

  • Število prebivalcev: 5292
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 34
  • Število krščanskih občin: 1
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 156