Na kratko – Mali

  • Število prebivalcev: 19,107.706
  • Število oznanjevalcev, ki ljudi poučujejo o Svetem pismu: 322
  • Število krščanskih občin: 7
  • Razmerje med številom Jehovovih prič in številom prebivalcev: 1 na 59.341